Tisdag 10 mars 2015


Anna Lokrantz berättade om turismens historia på Kinnekulle, ordförande Gill Bengtsson tackade Anna för hennes föreläsning

Kinnekulle hembygdsförenings årsmöte

Årsmötesförhandlingarna för Kinnekulle hembygdsförening hölls i Medelplana bygdegård den 8 mars. Ca 35 medelemmar deltog i gängse förhandlingar. Styrelsens berättelse vad gäller verksamhet och ekonomi godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Hela nuvarande styrelse samt revisorer omvaldes.

Efter förhandlingarna berättade Anna Lokrantz om sin påbörjade bok "Lustresande och bärsöndagar - nedslag i Kinnekulles turisthistoria". Boken kommer att ta upp turismens historia på Kinnekulle med tonvikt på området kring Råbäck och Carl Klingspors stora betydelse för turismens framväxt i slutet av 1800-talet. Anna visade bilder och däribland det rivna Turisthotellet,i anslutning till Munkängarna, som tidigare har haft en stor betydelse för turistandet på Kinnekulle.

Efter föredraget serverades kaffe med fralla och kaka i vanlig ordning och lotter såldes.

Foto: Lillemor Karlsson
Text: Birgitta Gärdefors