Tisdag 10 mars 2015

Fler båtplatser i Hjos hamn

Det kommer att bli 15-20 nya båtplatser i Hjos hamn efter att man i två etapper kommer att genomföra en ombyggnad.

Fösta etappen som innefattar norra piren och kajen mot Guldkroksbadet har redan påbörjats, utmed norra piren kommer det bl.a. bli en ny fast brygga.

Kommande vinter startar etapp två med ombyggnad av södra piren och senare kommer man även att muddra inne i hamnen.