Måndag 2 mars 2015

Glädjande ökning av Kinas vilda pandor

Antalet vilda pandor i Kina har ökat från 1600 till 1864 individer under det senaste decenniet. Det är en ökning med knappt 17 procent, enligt den kinesiska regeringens största pandaräkning någonsin som offentliggjorts idag.

WWF har jobbat med projekt för pandorna sedan 1980-talet och välkomnar de positiva siffrorna från landets skogsmyndighet.

– Siffrorna är glädjande. Det är en framgångssaga som skett inom loppet av knappt tio år och visar att naturvård lönar sig, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Den vilda jättepandan, som också är symbol för WWF, lever bara i sydvästra Kinas otillgängliga bergsområden i provinserna Sichuan, Shaanxi och Gansu. Urskogen ligger inklämd mellan jordbrukslandskapet, som snabbt expanderar uppåt, och de trädlösa höga bergsmassiven vid Tibetanska högplatån.

Inventeringarna och pandaräkningen - National Giant Panda Survey – är den fjärde någonsin. Den visar på en ökning av pandorna med drygt 16 procent jämfört med den senaste räkningen 2003. Pandareservaten omfattar nu cirka 2,58 miljoner hektar vilket motsvarar en yta stor som Norrbotten.

Idag finns 67 pandareservat i Kina, som hyser 70 procent av pandorna. 27 nya reservat på mer än 1 miljon hektar har tillkommit det senaste decenniet. Pandorna är uppdelade i 24 delpopulationer varav de flesta har färre än 50 djur. I många finns bara en handfull individer som löper stor risk att dö ut före år 2100

Inventeringarna i pandaskogarna är den mest omfattande någonsin. Spårarna har använt sig av spillning, DNA-teknik och bilder från kamerafällor.

– Det här är ett kvitto på att naturvårdssatsningar lönar sig. I samarbete med kinesiska forskare och myndigheter har WWF kartlagt de viktigaste pandaskogarna och tagit fram planer för pandareservat och korridorer mellan skogarna. Förbudet mot skogsavverkning blev den stora vändningen för arbetet med att rädda pandorna, säger Allan Carlson, naturvårdsexpert på WWF.

Men trots framgångarna återstår stora utmaningar. Fragmentering av livsmiljöer, gruvdrift, vattenkraft, turism och infrastruktur är påtagliga hot liksom klimatförändringar och trycket från en växande befolkning. Jordbävningen den 12 maj 2012 ödelade stora områden på bara några sekunder när den ruskade om bergsmassivet.

Ett annat smygande hot är det faktum att pandan specialiserat sig på en kost bestående av bambuskott. Eftersom dieten är ensidig, krävs enorma kvantiteter bambu. Den har därför utvecklat en extra tumme på framfötterna som gör att den lättare kan få grepp om bambuskotten.

Jättepandan använder cirka 14 av dygnets 24 timmar till att leta föda och att äta upp till 14 kg bambu per dygn, resten av tiden sover den.

Fakta:

Uppe i Qinlingbergen finns reservatet Xionglonglin med 219 pandor. I Minshan finns den största populationen med 642 pandor. I det kända Wolongreservatet i Qionglaishanbergen finns det 452 pandor och nere i de sydliga Liangshanbergen 115 pandor.

Pressmeddelande från: WWF