Söndag 1 mars 2015


Järnvägsaktie. Omslaget till auktionskatalogen pryds av denna vackra järnvägsaktie.

Bildande bokauktion

Böcker är ju alltid bildande, men vid Föreningen för Västgötalitteraturs bokauktion i Stora Levene lördagen den 14 mars är det alldeles extra bildande. Där säljs även vackra kartor och konstverk, främst från Skaraborg. Men mest handlar det förstås om böcker, 680 utrop med ibland hela kartonger med böcker.

Bland mängder av hembygdsböcker och annat om bygden så finns där rariteter som Manfred Flyckts/Ada Damms sällsynta stora verk Sjuhäradsbygden, i vackert halvfranskt band, Collin/Schlyters välbekanta utgåva av Westgöta-lagen tryckt 1827 samt en sidenfabrikören C J Schönherrs (Sparresäter) volym om insekter med en kolorerad plansch med skalbaggar. Ytterst sällsynt förstås.

Auktionen hålls denna gång i Församlingshemmet, Levene, strax utanför Vara.