Tisdag 27 januari 2015

Scouterna får 1 346 000 kronor för att utveckla projekten Breddat friluftsliv och Scouting för alla

Fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2015 är klar. Scouterna får 1 346 000 i form av projektbidrag. Bidraget ska i första hand användas till satsningarna Breddat friluftsliv och Scouting för alla.

- Genom projektet Scouting för alla får vi möjligheten att fortsätta sprida våra satsningar för att bredda rekryteringen. Framför allt gentemot de målgrupper som vi i dagsläget har utmaningar att nå i fler delar av landet. Satsningen går in på sitt andra år och vi är väldigt glada att få fortsätta med arbetet, säger Scouternas projektkoordinator Anton Landehag.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 71 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 45 miljoner kronor och översöknings-graden var 61 %.

– Friluftsorganisationerna bidrar till att vi rör på oss och att vi får vara med i ett socialt sammanhang, det gäller alla åldrar och samhällsgrupper och oavsett var du bor i landet. Vi lämnar därmed ett både viktigt och stort bidrag till samhället i form av förbättrad folkhälsa och lägre sjukvårdskostnader. Men organisationerna är i mycket stort behov av ytterligare resurser för långsiktig överlevnad om vi skall nå riksdagens uppsatta friluftspolitiska mål, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

– Projektet Breddat friluftsliv är till för att skapa en större mångfald i friluftslivet inom Scouterna. Det gör vi genom att erbjuda utbildningar inom olika friluftslivsaktiviteter till scoutledare, så att de kan få en bättre friluftsgrund att stå på. Då känner de sig trygga i att leda sina scouter i en rad olika häftiga och utmanande friluftslivsaktiviteter, säger Josef Hegart, Scouternas projektledare inom friluftslivsutbildningar.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Pressmeddelande från: Scouterna