Fredag 31 oktober 2014

Oktobers elpris föll under 30-öresnivån

Medelspotpriset för oktober blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Hushåll med rörligt elavtal kan räkna med cirka 20 procent lägre elkostnad jämfört med motsvarande månad i fjol. Milt väder, välfungerande kärnkraft och rikligt med regn har pressat spotpriset med cirka 5 öre/kWh från nivån i september (33,5 öre/kWh).

De senaste magasinstalen visar ett underskott på cirka 10 procent för Sverige per den 26 oktober. Hösten är normalt sett en nederbördsrik period. Därför blir höstvädret extra viktigt för hur mycket vatten och snö som tillfaller vattenkraftsproducenterna. Rikligt med nederbörd ökar vattenkraftsproduktionen vilket i sin tur sätter press på elpriset. För att hämta i kapp det underskott som finns just nu krävs det två riktigt blöta höstveckor.

En annan viktigt del av produktionsapparaten i Sverige är kärnkraften. Produktionen har hittills under månaden motsvarat 80 % av installerad effekt. Samtliga reaktorer är i drift utom två. Ringhals 2 genomgår årlig revision fram till 9 december och Oskarshamn 2 uppgraderar säkerhetssystemet och planeras åter vara i drift sommaren 2015.

På efterfrågesidan är det i huvudsak temperaturen som styr. Oktobers medeltemperatur har varit högre än normalt. Ett mindre uppvärmningsbehov innebär en lägre elförbrukning.

– Så här långt har vi haft en drömhöst för elkonsumenterna. Blött och milt väder har pressat elpriset till lägre nivåer än vad marknaden förutspådde tidigare i år. Kunder vars avtal löper ut kan idag teckna om dessa på betydligt lägre nivåer än tidigare, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Under natten mellan söndag till måndagen den 27 oktober kunde elkunder med ett timavräknat rörligt elavtal köpa el nästan helt gratis. Tack vare milt och blåsigt väder blev elpriset 0,5 öre/kWh mellan klockan 02.00 till 03.00.

Pressmeddelande från: elskling.se