Tisdag 28 oktober 2014

Återplanteringen av Göta kanals trädallé når ny milstolpe

Det är 14 år sedan Göta kanals återplantering av trädallén startade och nu börjar AB Göta kanalbolag se att kanalsträckorna återfår sin forna form. Med stor hjälp av alla trädfaddrar får nu Borensbergs sluss och Forsviks sluss sin slutgiltiga trädallé och även sträckan Sjöbacka bro till Ljungs Västra bro blir helt komplett. Totalt kommer 75 träd att planteras under 2014.

– Det är en milstolpe för oss att trädallén mellan Sjöbacka bro och Ljungs Västra bro och vid slussarna i Borensberg och Forsvik är helt klara. För Göta kanal betyder det otroligt mycket att återfå sin trädallé, inte bara för det visuella intrycket utan också för att träden är en viktig del i det historiska byggnadsverket säger Anders Donlau, VD AB Göta kanalbolag.

Trädfaddrar bidrar till miljön

Göta kanals trädfaddrar har tillsammans med Göta kanalbolag bidragit till att nästan 1 000 träd återplanterats sedan starten år 2000. Träden lever i cirka 200 år och trädsorterna som Göta kanalbolag i år planterar är lönn och lind samt kastanj i Forsvik.

– Vi startade detta återplanteringsprojekt för ungefär 14 års sedan och det är otroligt att se vilket engagemang vi har mött från alla trädfaddrar. Jag har träffat många som planterar sitt träd för att antingen hedra, fira eller minnas nära och kära, men oavsett anledning känner vi en stor stolthet att vi har trädfaddrar som vill hjälpa till att återplantera Sveriges längsta trädallé, avslutar Anders Donlau.

Fakta:

AB Göta kanalbolag genomför varje år återplanteringar av trädallén som omger Göta kanal. Den vackra allén längs kanalen med skiftande trädarter är en viktig del av det värdefulla byggnadsverket och behöver fortlöpande förnyas. När Göta kanal byggdes planterades ca 16 000 träd vilket gör det till Sveriges längsta allé. Både privatpersoner och företag kan delta i bevarandet av Göta kanals trädallé genom att bli trädfaddrar. Det har blivit en uppskattad gåva i samband med olika högtidsdagar. Ett kanalträd kostar 2 000 kr, och givaren får sitt namn på de trädfaddertavlor som finns på elva platser längs kanalen.

Läs mer på www.gotakanal.se/tradprojekt

Pressmeddelande från: Göta Kanal