Måndag 27 oktober 2014

Två av tre utan reflex i höstmörkret

November och december är årets mörkaste månader, då flest fotgängare omkommer. En reflex minskar kraftigt risken att bli påkörd. Ändå uppger två av tre svenskar att de aldrig eller bara ibland bär reflex i mörkret.

Under den mörka årstiden, innan snön fallit, lever fotgängarna särskilt farligt i trafiken. November och december är de månader då flest fotgängare skadas och dör i trafiken.

Reflexer är en billig livförsäkring eftersom bilisterna lättare upptäcker fotgängaren på eller vid vägen. Utan reflex har en bilist endast 20 – 30 meter på sig att upptäcka och bromsa för en fotgängare. Med reflex är sikten 125 meter enligt NTF.

Ändå saknas alltför ofta en reflex på jackan. En undersökning från försäkringsbolaget If med 3 641 svarande visar att nära två av tre personer (63 procent) aldrig eller bara ibland bär reflex när de i är ute i mörkret. I de flesta fall uppger man att det handlar om glömska (71 procent), men var tionde person mellan 18 och 29 år väljer bort reflex för att det är fult, opraktiskt eller känns töntigt.

- För bilisterna är reflexen helt avgörande för att kunna upptäcka en fotgängare. Att ha på sig reflex borde vara en självklarhet för alla som är ute och går, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Att bära reflex tycks också vara en fråga om ålder. Bland de svarande under 45 år är det hela sju av tio som slarvar eller struntar i reflexerna. I den äldre gruppen är reflexbärarna betydligt fler.

- Jag hoppas det handlar om oförstånd och inte och inte bara om fåfänga. Här är erfarenheten hos de äldre något att ta fasta på, de vet hur svårt det är som bilförare att kunna se en fotgängare i mörkret. Det bästa och enklaste är att alltid ha reflexen fastsatt på ytterkläderna, säger Dan Falconer.

Varje år dör omkring 50 fotgängare i trafiken.

Undersökningen:

Hur använder du reflexer under den mörka årstiden? 18-44 år 45-74 år Alla

Jag bär aldrig reflex när jag går ut i mörker 19 % 13 % 16 %
Jag bär ibland reflex när jag går ut i mörker 51 % 44 % 47 %
Jag bär alltid reflex när jag går ut i mörker 30 % 43 % 37 %

Undersökningen gjordes med 3 621 personer av undersökningsföretaget YouGov i september 2014.Pressmeddelande från: Försäkringsbolaget If