Torsdag 23 oktober 2014

Peab bygger ny skola i Skara

Peab har fått uppdraget att planera, projektera och bygga en ny 7-9 skola i Skara kommun. Beställare är Skara kommun och kontraktssumman uppgår till ca 220 Mkr.

Den nya skolan omfattar cirka 11 000 kvm och kommer att ersätta en befintlig skola som kommer att rivas. Den nya skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver och kommer att präglas av modern design och ett helt nytt formspråk med fokus på visuell kontakt i alla led.Ett exempel på detta är att gymnastiksalen kommer att placeras mitt i byggnaden, med ”insyn” från andra allmänna utrymmen och funktionslokaler.

Skolan beräknas vara färdigställd sommaren 2017. Rivningsarbetet av den gamla skolan påbörjas i januari 2015.

Projektet orderanmäls under det fjärde kvartalet 2014.

Pressmeddelande från: Peab