Tisdag 21 oktober 2014

Tuggummi kan rädda liv vid strålningsolycka

Ett tuggummi i fickan kan visa om du fått en farlig stråldos i kroppen, vid en olycka eller ett terrordåd. När sötningsmedlet i tuggummit bestrålas bildas ämnen som kan detekteras flera dagar efter händelsen.

Anställda vid till exempel kärnkraftverk bär ständigt på en dosimeter, ett litet instrument som indikerar den stråldos personen utsätts för. Vid en eventuell olycka är informationen viktig för att rätt behandling snabbt ska kunna sättas in.

Det är dock inte rimligt att utrusta alla människor med dosimeter. Beredskap för en olycka där allmänheten utsätts för radioaktivitet kräver enklare lösningar. En grupp forskare i strålningsfysik vid Linköpings universitet sökte efter någon vardaglig sak som många bär i fickan eller väskan.

– Vi letade efter material i och omkring kroppen där man skulle kunna detektera strålning retroaktivt och försökte bland annat med mobiltelefoner. Av en slump testade vi med tuggummi, säger Axel Israelsson som lagt fram resultaten i sin doktorsavhandling.

Det är tuggummits sötningsmedel, xylitol, som förändras när det träffas av joniserande strålning. Då uppstår så kallade fria radikaler som bevaras i det kristallina materialet och kan avläsas i en spektrometer.

Terrordåd med ”smutsiga” bomber eller incidenter med radioaktivt skrot är tänkbara hotbilder där en enkel och snabb metod för mätning av stråldos är livsviktig. I en tät folkmassa kan det räcka med att några haft tuggummin i fickan för att man ska kunna uppskatta vilka som är i behov av vård.

– Det handlar om att vägleda den medicinska behandlingen och sortera ut dem som har störst vårdbehov, säger Axel Israelsson.

Forskargruppen har också undersökt om hår kan fungera som biologiskt mätinstrument för uran, till exempel bland personer som dricker vatten från bergborrade brunnar eller jobbar i kärnbränsleindustrin. Genom att undersöka enskilda hårstrån med avancerade metoder har man kunnat se inlagring av uran vid spridda tidpunkter.

Forskningen har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Pressmeddelande från: Linköpings Universitet