Torsdag 16 oktober 2014


photo credit: ©EC/ECHO/Cyprien Fabre - Creative Commons License - Källa: Flickr

Extra ebolautbildning för studenter på Högskolan i Skövde

Allteftersom sjukdomen ebola skördar sina offer i Afrika förbereder sig omvärlden på olika sätt för att möta risken för spridning. Även på Högskolan i Skövde vidtar man åtgärder och lyfter in ett extra utbildningstillfälle för studenter som studerar immunologi för att skapa större kunskap om hur den aktuella sjukdomen attackerar immunförsvaret.

– Ebola är en blödarfeber som smittar genom direktkontakt av alla typer av kroppsvätskor och som angriper cellerna immunförsvaret. I och med att sjukdomen är så aktuell i dagsläget har vi valt att erbjuda våra studenter det här extra utbildningstillfället. Syftet är att minska fördomarna kring sjukdomen och skapa större förståelse för vad som händer i kroppen hos en smittad individ, säger Patric Nilsson, biträdande professor i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde.

Enligt Patric Nilsson reagerar olika människor på olika sätt när de smittas av ebolaviruset, på grund av att vi alla är olika mottagliga. De tidiga symptomen av sjukdomen är ganska lika andra infektionssjukdomar med feber, frossa och ont i kroppen för att sedan övergå i mer allvarliga systematiska problem.

Studenterna vid Högskolan i Skövde som får ta del av det extra utbildningstillfället om ebolaviruset studerar på biomedicinprogrammet - ett ettårigt magisterprogram som erbjuder vetenskaplig träning och kunskap för att kunna utveckla bättre diagnostiska metoder och behandlingar.

Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde