Onsdag 15 oktober 2014

Blindtest av övergångsställen

Den 15 oktober på Vita Käppens Dag testar Synskadades Riksförbund övergångsställen.
Beslutsfattare i många kommuner är inbjudna till ”mörkerpromenader” för att utan synens hjälp ta sig fram i en gatumiljö.

– Det är oerhört viktigt att vi kan korsa gatorna tryggt och säkert, säger ordföranden i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson som på onsdag deltar i en käppmarsch i Uppsala.

Medlemmar landet runt kommer att inventera övergångsställen i sina hemkommuner.

Fakta om övergångsställen

Övergångsställen bör vara ljud och ljusreglerade, där ljud och ljusreglering saknas ska övergångsställena vara försedda med en herr Gårmanskylt samt vara markerade med vita streck. Övergångsställen ska ha en kantsten som är 6- 8 cm hög samt en nedfasad kant på 90 cm på ena sidan av stolpen/pollaren.

Pressmeddelande från: Synskadades Riksförbund