Onsdag 15 oktober 2014

Göta kanal summerar säsongen 2014 - Göta kanal som besöksmål fortsätter att växa

Göta kanal som besöksmål behåller sin attraktionskraft. Med 3 miljoner beräknade besökare är Göta kanal ett av Sveriges största besöksmål. Tillväxten sker idag bland besökare som kommer landvägen för att uppleva kanalen, medan besökare med fritidsbåt minskat, vilket återspeglar nedgången för båtbranschen som skett i Sverige de senaste fem åren.

Göta kanal som besöksmål fortsätter att utvecklas. Den stora mängden besökare kommer till Göta kanal på annat sätt än med båt, för att uppleva slussningen och den unika kanalmiljön. Även cykelturismen är sen många år stor och etablerad längs Göta kanal och vandringsupplevelser, som lanserades i år har tagits väl emot.

– Bland besökare som kommer landvägen, sticker besökare med husbil ut igen, säger Anders Donlau, VD på AB Göta kanalbolag. Husbilsturismen längs kanalen fortsätter att öka, i år med ca 10 %. Ställplatserna i kanalens gästhamnar har blivit mycket populära, och vi har i många fall haft svårt att möta efterfrågan.

– Den positiva utvecklingen av turismen längs kanalen har också medfört att det idag finns flera företag som erbjuder kanalupplevelser året runt. Det är snart dags att presentera julutbudet längs kanalen, säger Anders Donlau.

Fritidsbåtstrafiken

Summeringen av årets båtsäsong visar en minskning med ca 11 % av trafiken med fritidsbåtar. Det är i stort den svenska marknaden som minskat, medan utlandsmarknaden är mer stabil.

– Vi ser konsekvensen av de svårigheter som sedan lång tid råder inom båtbranschen. Försäljningen av nya större båtar har i stort sett upphört och det finns en stor begagnatmarknad som inte hittar nya ägare, säger Anders Donlau.

– Vi arbetar nu målinriktat för att behålla en stabil nivå med fritidsbåtar på kanalen, så att kanalen behåller sin attraktionskraft även framöver, fortsätter Anders Donlau.

Båtgäster mer nöjda än någonsin

Göta kanalbolag kan samtidigt glädja sig åt att båtgästerna är mycket nöjda med sin kanalupplevelse. Årets kundundersökning visar att gästnöjdheten har fortsatt att stiga från en redan hög nivå, där båtgästerna i år givit 4,7 av 5 möjliga, avseende servicen från slussvärdarna.

– Vi är stolta och glada över betyget från våra båtgäster, som är det högsta någonsin. Vi arbetar med högt ställda mål för att resan på Göta kanal ska bli en upplevelse för livet, säger Anders Donlau. Våra slussvärdar har gjort ett fantastiskt arbete, vi har aldrig fått så mycket spontana kommentarer om bemötandet, som uppfattats som extraordinärt, avslutar Anders Donlau.

Pressmeddelande från: Göta kanal