Tisdag 14 oktober 2014

Det blir lucia i Götene även i år!!

Lions och kantor Jens Johansson kunde hälsa 16 st tjejer välkomna till första träffen, med blivande lucia tåg i Götene.

Alla entusiastiska och sjöng för Jens Johansson för fulla halsar.

Det är ju smickrande med så många sökande det har vi inte haft påflera år konstaterar man i lucia kommitte´n, men det går ju inte att vara mer än 7 st i luciatåget, dessutom var alla jämnbördiga sångare, så det fanns bara en sak att göra dra lott !! och hälsa dom som blev över att söka nästa år.

Man skall nu öva fram till 1 advent där man visar upp sig på skyltsönda´n Kröningen är söndagen 7 dec i Götene fina kyrka.

Sedan följer c:a 30 st framträdande på företag butiker och äldreboende.

Det populära lucialotteriet kommer att säljas från 12 nov med dragning i december.

Pressmeddelande från: Götene Lions