Måndag 13 oktober 2014

Alliansmotion: Skaraborgsnamnet åter!

- Våra rötter, traditioner och kultur formar oss till den vi är. Att vara Skaraborgare är förknippat med stolthet och en genuin känsla för vårt ursprung och arv, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg med anledning av allianspartiernas motion till Sveriges riksdag som inlämnades under måndagen. En känsla som löper likt en stark tråd genom vårt politiska arbete.

- Namnet på en valkrets kan - i detta hänseende - låta som något elementärt. Men det bidrar, liksom många andra små delar till närhet och förankring. Inte minst då det gäller att stärka demokratin och kopplingen mellan väljare och förtroendevalda, säger Widegren (M).

- Skaraborgarna skulle, när ett namnbyte trätt i kraft, ges större möjligheter till identifikation. En viktig markering, inte minst när det gäller den för demokratin synnerligen viktiga frågan om ansvarsutkrävande.

Med detta som utgångspunkt motionerar riksdagsledamöter för alliansen, med Skaraborg som hemvist, om att återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra ,avslutar Widegren (M).

Riksdagsmotionen i sin helhet

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra.

Vi äro musikanter alltifrån Västra Götalands läns östra ...

Nja, det känns inte hemkärt precis.

Tradition, kultur och ursprung speglar och skapar trygghet samt tillit i vårt samhälle. För skaraborgarna har texten till den traditionella visan blivit något förvrängd när valkretsen och delar av det nya Västra Götalands län blev Västra Götalands läns östra.

Namnfrågan handlar också om att stärka demokratin och kopplingen mellan väljare och förtroendevalda. För skaraborgarna skulle det kännas mest naturligt om t.ex. skaraborgspolitiker också formellt kunde kalla sig representanter för Skaraborg. Dessutom kan skaraborgarna lättare identifiera sina riksdagsledamöter om dessa presenteras som ledamöter från "Skaraborg" istället för från "Västra Götalands läns östra valkrets".

Cecilia Widegren (M)
Sten Bergheden (M)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)

Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen