Måndag 13 oktober 2014

HKScan hjälper Skövde slakteri med slaktkapacitet för att förebygga djuromsorgsproblem

Med anledning av fredagnattens kraftiga brand i Skövde Slakteri, som gjort att företaget nu står helt utan slaktkapacitet, har HKScan beslutat att stödja och dessutom erbjuda företaget att hyra sina produktionslokaler i Skara. Produktionen beräknar starta på onsdag. I ett katastrofläge som detta vill HKScan bidra till en, som helhet, fungerande svensk köttmarknad och att svenska djurproducenter kan få sina djur hämtade med kortast möjliga avbrott.

HKScan och Skövde slakteri har, sedan midsommar 2014, ett legosamarbete för slakt av gris. För att förhindra att djur far illa, i den akuta situation som uppstått, och negativ påverkan hos svenska djurproducenter med överfulla stallar har HKScan beslutat att öka upp sin egen produktion i både Kristianstad och Linköping. HKScan kommer även från och med onsdag denna vecka att hyra ut de tomma slaktlokaler som finns i Skara, tills Skövde slakteri åter byggt upp sin egen verksamhet. Grisproduktionen i Skara kommer att bemannas av personal från Skövde slakteri.

Det var i fredags kväll vid 19-tiden som en brand startade en elcentral ovanför grisslakt hos Skövde slakteri. Elden har brunnit igenom taken på både gris- och nötslakten. El och kyla fungerar ej. Eftersläckning har pågått hela helgen och värdering av uppkomna skador pågår.

Pressmeddelande från: HKScan