Måndag 13 oktober 2014

Järnvägsfrämjandet värnar om Vänersjöfarten

Mark- och miljödomstolen godkände nyligen Göteborgs förslag att bygga en lågbro på bara 12 meters segelfri höjd som ersättning för den uttjänta Göta älvbron med en segelfri höjd på 19,5 meter. En så låg segelfri höjd som 12 meter innebär att så gott som alla dagens fraktfartyg blir beroende av tidskrävande broöppningar. Även för flertalet av segelbåtarna måste det ske broöppning. En lågbro försvårar för Vänersjöfarten och svenskt näringsliv. Gods tvingas ut till miljöskadliga och dyra vägtransporter. Sjöfartsverket har överklagat beslutet.

För den lokala kollektivtrafiken skulle de många broöppningarna innebära trafikkaos och tidsförluster. Om kritiken mot broöppningar leder till att anslaget för nya slussar i Lilla Edet och Trollhättan inte ges innebär det stopp för båttrafiken till 2030.

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet vill vädja till Göteborgs stad att för sin egen ekonomis skull och för Sveriges avstå från en lågbro och i stället planera för en högre bro med som klarar flertalet båtar, eller alternativt för en tunnel under älven.

Vänersjöfarten har en stor tillväxtpotential. Kristinehamn med den näst största hamnen kallar sig Sveriges ostligaste västkusthamn. Med Inlandsbanan därifrån återupprustad kunde volymerna av råvaror och färdigprodukter öka kraftigt. Värna Vänersjöfarten.

Pressmeddelande från: Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet