Måndag 13 oktober 2014

Gunilla Davidsson slutar som VD

Efter nästan 7 år som VD för Destination Läckö-Kinnekulle AB så väljer Gunilla Davidsson att sluta som VD/Turistchef. Gunilla kommer att arbeta och kvarstå som VD för bolaget tom 31 januari 2015.

- Gunilla Davidsson har varit med på hela resan från det att bolaget bildades 2008. Hon har på så sätt varit den som operativt ansvarat för att skapa bolagets nuvarande verksamhet och position inom besöksnäringen genom engagerat arbete och insatser. Jag har respekt för hennes beslut och jag ser att vi även fortsättningsvis får nytta av Gunillas kompetens genom hennes fortsatta arbete med Skaraborgs turistutveckling, säger Stefan Johanson, styrelseordf. i Destination Läckö-Kinnekulle

- När jag började i februari 2008 så bestod bolaget enbart av en turistbyrå med två anställda. Idag består bolaget av fem personer med stor kunskap och erfarenhet inom destinationsmarknadsföring, evenemangs- och besöksmålsutveckling. Det har varit fantastiskt roligt men nu är dags att göra annat. Jag kommer framöver att jobba med utveckling av måltidsturism i Skaraborg, ett tematiskt arbetsområde som jag känner starkt för och som nu ska få mitt helhjärtade fokus.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB