Fredag 10 oktober 2014

Sveriges största passivhus klart

Den största bostadsbyggnaden i Sverige som certifierats med FEBY12 är nu färdig – kvarteret Fältspaten i Skövde.

– Att bygga passivhus innebär att byggnaden har en minimal energianvändning, vilket ger liten påverkan på miljön men också låga driftkostnader. Vi är stolta över att vårt arbete med Fältspaten ligger i framkant när det gäller miljöarbetet i landet, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.
Fältspaten består av totalt 78 lägenheter som nu alltså certifieras enligt passivhusstandard FEBY12. Byggnaden förväntas använda mindre än 25 kWh/m2, vilket är ett av energikraven i passivhuskriterierna. Det ställs dessutom krav på bland annat husets värmeförlusttal, ljud, inneklimat och fuktsäkerhet.

Först med bergvärmelösning

Fältspaten är också först i sin storlek med en bergvärmelösning för att försörja huset med den lilla mängd värme och varmvatten som ändå behövs. Bergvärme är inget unikt produktionssystem för bostadsbyggnader, men har inte valts för så stora passivhusbyggnader tidigare. Bergvärmelösningen på Fältspaten används dessutom för att kyla ner huset på sommaren. Enligt Sveriges centrum för nollenergihus är erfarenheterna från att bygga energisnålt viktiga, bland annat för att nå målen om nollenergihus som EU har satt upp.
– Det är viktigt att det finns byggherrar som vågar gå i bräschen och visar att det går att bygga både energieffektivt och med god förvaltningsekonomi, säger Eje Sandberg, ordförande i Sveriges centrum för nollenergihus.

Många vill hyra

Inflyttningen på Fältspaten pågår under oktober. Förutom att det är ett passivhus är det också Skövdebostäders första trygghetsboende för hyresgäster 70plus.
– Fältspaten har ett attraktivt centrumnära läge i Skövde vi har satsat mycket på gemensamma ytor som stora takterasser, en vinterträdgård, flera gemensamhetslokaler och ett övernattningsrum. Jag skulle säga att det uthyrningsmässigt är vårt mest lyckade projekt hittills och redan i början av 2014 var alla lägenheter uthyrda, säger Dan Sandén.


Pressmeddelande från: Skövdebostäder