Torsdag 9 oktober 2014

Teaterverksamhet igång igen i Götene

Under våren bildades Leifs Teater, i Götene. Ett femtontal deltagare från Götene och länet i övrigt arbetar med improvisationer, röst och musik. De börjar nu repetera två pjäser, inför vintern.

På måndag kväll äger första mötet rum i Centrumhuset och det är tänkt att måndagar blir övningsdagar. Leif Olsson som leder verksamheten, planerar också ett större historiskt spel, infört nästa år, om Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, som blev furstinna i Ukraina.

Det finns plats för fler i gruppen, och det vore roligt med några fler manliga deltagare, säger Leif Olsson, det skulle ge större valmöjligheter då det gäller pjäsval. I de flesta klassiska pjäser dominerar mansrollerna, t.ex.

Gruppen tar gärna emot nya deltagare i alla åldrar . De har börjat studera Lorcas "Bernardas Hus", samt Mrozecs "På villande hav", på programmet finns även en Shakespeareafton.