Onsdag 8 oktober 2014

Stort engagemang för Götenes företagsklimat

Presentationen av resultatet för den årliga företagarenkäten lockade flera deltagare från Götenes lokala näringsliv. Kommunens näringslivschef, Gert Rahm inledde dagen med att lyfta betydelsen av att säkra för ett gott näringslivklimat för den lilla, men enormt engagerade kommunen. I år rankas Götene på plats 41, vilket är ett gott tecken på att företagare upplever att det finns goda förutsättningar för företagen. Det inbjuder också till möjligheter att bli ännu bättre.

Ett 40-tal personer deltog från kommunen och företagslivet under ett rundabordssamtal om företagsklimatet i Götene kommun. Att företag har en viktig betydelse för Götenes framtid och utveckling var samtliga övertygade om. Resultatet från enkäten visar att företagen ger ett gott betyg till det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. I år rankades Götene på plats 17 i Sverige. Ett resultat som möttes av applåder från deltagarna. Men goda resultat ger också mersmak till att bli ännu vassare. En förutsättning till det är god samverkan med kommunens politiker och tjänsteman. Juliane Thorin som är Götenes kommunutvecklare menade att det är viktigt att alla parter är engagerade i arbetet.

- Det är viktigt att skapa goda förutsättningar som gynnar företagen. Ett sätt är att såväl vi inom kommunen som företagare verkar som goda ambassadörer för näringsliv och kommun.

Bland företagarna kom flera förslag kring hur Götene ska fortsätta vara en gynnsam kommun för företag. Svante Ganelius, VD för L.O Smith AB tyckte att kommunen skulle bli bättre på att våga ha målsättningar, men att samtidigt vara konstruktiv med de mål som kommunen sätter upp inför framtiden.

- Det är viktigt att kommunen väger både för- och nackdelar när det gäller förslag som ska gynna Götenes företagsliv. Viktigast av allt är dock att det finns en positiv inställning till oss företagare bland politiker och tjänstemän.

Att vara en framgångsrik företagarkommun handlar också om att skapa förutsättningar för nya it- och tekniklösningar. Eva-Maria Friberg som är ordförande i Götenes näringslivsförening och ägare av Discover Sweden Tours AB, menade att tjänstemännen vid kommunen behöver vara uppdaterade kring den senaste tekniken.

Förutom att kommunen har ett centralt ansvar för näringslivsfrågor är det även viktigt att företagare driver på och kommer med konstruktiva förslag menade näringslivschefen Gert.

- Som företagare kan du knyta kontakter och främja att andra företag kan etablera sig i Götene.

För att spinna vidare på dagens diskussioner och förbättringsåtgärder togs samtliga förslag med för vidare arbete i Götenes näringslivsförening.