Onsdag 8 oktober 2014

Högrell gästar Radio (S)

Politiken i Götene ur ett tjänstemannaperspektiv. Det är lite av temat när Dag Högrell gästar Radio (S) i det program som sänds onsdagen den 15 oktober.

Dag anställdes i Götene kommun för närmare 30 år sedan och har haft flera olika positioner inom den kommunala verksamheten. Han berättar bland annat om hur han ser på politiken i Götene och i programmet minns han såväl politiker som tjänstemän som passerat genom åren.

Han berättar också om sitt uppdrag som valsamordnare i Götene under det supervalår som 2014 inneburit med dels val till EU-parlamentet och dels val till kommun, region och riksdag.

Det ges också tillfälle att lära känna personen Dag lite närmare. Han berättar om sin mångåriga bakgrund inom scoutrörelsen och han reflekterar över sina egna politiska uppdrag såväl inom Falköpings kommun som inom kyrkopolitiken.

Liksom vid tidigare personliga intervjuer i programserien så får Dag spela favoritlåtar och han får ge motiveringar omkring vilka fyra personer han skulle vilja bjuda på middag.

Programledare är Fredrik Larsson.

Radio (S) sänds varannan onsdag i Radio Kinnekulle.