Måndag 6 oktober 2014

Rörligt elpris billigast de senaste tre åren

Medelspotpriset för september blev 34 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 2 öre/kWh högre än månaden innan och helt i linje med den förväntade prisutvecklingen i samband med kallare höstväder. En jämförelse mellan fast och rörligt elpris för aktiva kunder som tecknat elavtal under hösten visar att rörligt elpris varit billigast de senaste tre åren.

Fördelningen mellan olika avtalsformer bland Sveriges hushåll är enligt följande. Hushåll med rörligt elavtal står för 40 procent, 38 procent har fast elpris och 15 procent är avtalslösa och betalar anvisningspris. Resterande 7 procent har andra typer av icke standardiserade elavtal. En analys av utvecklingen de senaste 12 månaderna visar att drygt 100 000 tidigare avtalslösa hushåll numera aktivt valt ett elavtal. Samtidigt har antalet hushåll med rörligt elpris ökat med motsvarande 100 000. Inom kategorin fast elpris har 40 000 fler hushåll ettårsavtal och motsvarande tapp kan utläsas för treårsavtalen.

– Många hushåll väljer att se över sitt elavtal inför vintern. En fråga vi ofta får är om hushållet ska teckna fast eller rörligt elpris. Vår rekommendation är att de som oroar sig över elprissvängningar på elbörsen troligen mår bäst av att teckna ett fastprisavtal och de som kan hantera en prisvariation kan teckna rörligt elpris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Det är omöjligt att i förväg veta vilken avtalsform som blir billigast. Med facit i hand är det dock enkelt att räkna på utfallet. I en jämförelse mellan hushåll som under hösten tecknat rörligt respektive fast elpris med ett års bindningstid noteras att rörligt elpris varit billigast de senaste tre åren. Den enkla förklaringen är att elprisutfallet blivit lägre än marknaden förväntat sig på höstkanten. Ett villahushåll med en årsförbrukning på 20 000 kWh som tecknade rörligt elpris på elskling.se under augusti 2011 betalade 6 000 kronor mindre än motsvarande hushåll som tecknade fast elpris. Skillnaden för nästkommande år blev mindre, 1 500 kronor. Även år 2013 blev rörligt elpris 1 500 kronor billigare.

– Till skillnad från tidigare år har marknaden inte någon förväntning om en större elprisprisökning till vintern. Det gör att hushållen kan binda sitt elpris på nästan samma nivå som det rörliga elpriset är just nu, säger Faraz Azima.

En dagsfärsk sökning för ett villahushåll i Stockholm visar att bästa fastprisavtal med ett års bindningstid kostar cirka 35 öre/kWh vilket är på samma nivå som spotpriset för september.

Pressmeddelande från: elskling.se