Lördag 4 oktober 2014

Sista stenen snart lagd i Visby ringmur

Snart är sista stenen på plats i återuppbyggnaden av Visby ringmur. 150 ton sten har murats upp med hjälp av 60 ton kalkbruk som släckts och blandats på traditionellt vis på plats. Arbetet har gått helt enligt planerna. Många har bidragit med kunskap och pengar. En viktig bidragsgivare är Cementa, som var huvudsponsor för projektet Rädda Ringmuren redan 1990-95 och som nu går in i ett nytt åtagande för murens bevarande.

– Återuppbyggnaden av Visby ringmur är ett storskaligt projekt med autentiska material såsom kalk och lera, som har fått internationell uppmärksamhet. På Gotland finns en unik kompetens och enastående hantverkare som är specialiserade på historiska byggtekniker, berättar Ulrika Mebus, byggnadsantikvarie på Riksantikvarieämbetet och projektledare för återuppbyggnaden av muren.

Ringmuren ligger många gotlänningar och gotlandsvänner varmt om hjärtat och intresset från allmänheten har varit stort ända sedan murpartiet rasade den 24 februari 2012. Många enskilda och en lång rad företag har bidragit med pengar för återuppbyggnaden.

Bakom den lyckade uppbyggnaden ligger ett nära och gott samarbete med de många inblandade, Uppsala universitet, Tyréns, Gotlands museum, Byggnadshyttan på Gotland, Riksantikvarieämbetets UV Syd, länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland för att nämna några.

Nytt sponsorsavtal med Cementa

Cementa AB, som är en stor aktör på den svenska och internationella byggmarknaden, har sin största anläggning på Gotland. Där tillverkas cement av den gotländska kalkstenen. En modern verksamhet som har ett naturligt samband med Visby ringmur som byggdes på 1200-talet. I dagarna har ett avtal med Riksantikvarieämbetet tecknats som innebär att Cementa bidrar till återuppbyggnaden.

Kampanjen Rädda ringmuren!

Visby ringmur är en unik del av världsarvet Visby, en attraktion värd att bevara för alla. Kampanjen Rädda ringmuren har som mål att samla in medel för akut och långsiktigt underhåll av muren. Allas hjälp behövs, varje krona räddar en bit av Nordens största medeltida byggnadsverk, vår gemensamma ringmur.
Gör så här: Lämna ditt bidrag på föreningen Gotlands Fornvänners bankgiro 308-0728. Ange ”Rädda ringmuren”. Du kan även lämna ditt bidrag genom att sms:a texten ”raddaringmuren” till 72 550 så bidrar du med 50 kr.

Om ringmuren: http://raa.se/aktuellt/press/om-aktuella-fragor/visby-ringmur/

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Pressmeddelande från: Riksantikvarieämbetet