Torsdag 2 oktober 2014

Varaauktion på Göringbok

En av Hermann Görings efterlämnade böcker och den första verkliga Västgötahistorien finns att slåss om när Föreningen för Västgötalitteratur lördagen den 11 oktober har auktion i Församlingshemmet i Vara. Dessutom finns där förstås mängder av vanligare västgötaböcker av alla de slag.

Görings bok är tryckt redan 1697, inte långt efter att Karl X Gustav dog, för det är honom det handlar om trots den stiliga titeln Histoire du regne de Charles Gustave roy de Svede. Det är Samuel Pufendorfs eftersökta klassiker med massor av kopparstick och Hermann Görings namnteckning. Fast den är väl bara nästan Västgötalitteratur, även om kungen faktiskt dog i Göteborg.

Ren Västgötalitteratur är däremot Gothrici och Rolfi västgötska äventyr, en isländsk saga som slår fast att västgötarna - särskilt i Götenetrakten - är dödligt snåla. Den är försedd med latinsk titel, men texten är på svenska.

Förutom alla hembygdsböcker och liknande finns omistliga volymer som Systembolagets i Mariestad prislista från 1954 och Om höets högsta kvalitet i Vinköls socken år 1948.

Dessutom finns där ett antal intressanta bilder från Västergötland.

/Hans Menzing