Tisdag 18 mars 2014


Personerna på bilden: Fr. vänster: Fredrik Nilsson Länsstyrelsen, John Zafarandl, företräder sportfisket och turismen, Ove Ringsby, Biosfärområdet, Bo Gunnar Blom Yrkesfiskarna, Niclas Lundsten Fiskevattenägarna, Håkan Svenneling, Leader Närheten

Hållbart fiske i Vänern

Vänern har Sveriges största insjöfiske och har Europas största insjöfiskeläge. Här finns ett 70-tal yrkesfiskare som bedriver ett småskaligt och hållbart fiske. Vänern är också ett viktigt vatten för sportfisket som lockar många fiskeintresserade turister till regionen.

Sedan 2009 har Europeiska fiskefonden möjliggjort verksamheten för Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Fiskefonden erbjuder möjligheter att söka EU-medel för utveckling av ett hållbart fiske, vilket under den gångna perioden utnyttjats av de tre Biosfärkommunerna i Vänerns sydöstra del (Lidköping, Götene och Mariestad). I fiskeområdet har det skapats flera initiativ för att förbättra och stärka fisket. Exempelvis har samarbete mellan lokala fiskare och skolor gett elever möjligheter att lära om fisken och fiskets förutsättningar, och att det numera serveras lokal fisk i skolmaten. Ett arbete med att höja värdet på löjrom från Vänern har påbörjats, och initiativ för att skapa nya produkter av siklöjan har testats.

I samband med att det ny blir en ny programperiod arbetar vi nu för att hela Vänern blir ett fiskeområde. Många frågor kring fisket är gemensamma för hela Vänern, varför det är naturligt om hela sjön omfattas av fiskeområdet. En fråga som är aktuell gäller t.ex. ”MSCmärkning” (oberoende kontroll för att fisket bedrivs hållbart) av de viktigaste fiskearterna.

Det pågår nu ett arbete för att undersöka hur ett fiskeområde för hela Vänern ska utformas. Arbetet leds av en arbetsgrupp bestående av representanter från nuvarande fiskeområde, Leader-områden runt Vänern, yrkesfiskarna, sportfisket, fiskevattenägarna, kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Kommunerna runt Vänern har inför detta arbete tillfrågats om intresse för att medverka och gensvaret har överlag varit positivt. Innan sommaren ska arbetsgruppen lämna ett färdigt förslag på inriktning, organisation och finansiering.

Pressmeddelande från: BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE