Måndag den 21 november 2011

Svenska Scoutförbundet blir Scouterna


Igår avslutades den två dagar långa förbundsstämma som Svenska Scoutförbundet hållit i Borås. Årets stämma var speciell, och hade en särskild beslutspunkt på dagordningen – att verkställa organisationsförändringen och gå från att vara Svenska Scoutförbundet till att gå in i den gemensamma organisationen Scouterna. Beslutet gick igenom och stämman blev därmed scoutförbundets sista.

Den två dagar långa förbundsstämman som Svenska Scoutförbundet under helgen höll i Borås avslutades på söndagen. Förutom den interna stämman med särskilda delegater, fanns också ett publikt program där utomstående kunde prova på scouting.

– Vi ser med spänning fram emot den nya organisation som väntar runt hörnet och är glada att vi äntligen kunde fatta ett definitivt beslut. Att flera förbund går samman i den gemensamma organisationen Scouterna gör att vi kan samordna resurser och bedriva ännu bättre verksamhet för barn och unga, säger Karin Nolke, tillförordnad generalsekreterare Svenska Scoutförbundet.

Organisationsförändringen väntas ske gradvis och inleds redan vid årsskiftet 2011-2012. Svenska Scoutförbundet blir det första förbundet som aktivt går in i den nya organisationen, och fler förbund väntas följa under det närmaste året.

– Det finns scouter i hela Sverige och genom våra scoutkårer kan vi erbjuda unga en utvecklande och rolig fritidssysselsättning. Just nu finns det cirka 70 000 scouter i Sverige och genom att bilda organisationen Scouterna kan vi bli fler, säger Karin Nolke.

Vid stämman valdes också en ny styrelse som är verksam under övergångsskedet. Till ordförande omvaldes Erik Sillén och till ny vice ordförande valdes den tidigare Jamboreechefen Marie Reinicke.

Fakta om Scouterna

  • Scouternas vision är att skapa en bättre värld.
  • Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.
  • Det finns cirka 70 000 scouter i Sverige och 40 000 000 i världen.
  • I Sverige är scoutrörelsen organiserad i fem scoutförbund: Frälsningsarméns scoutförbund, KFUK-KFUMs scoutförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, SMU Scout samt Svenska Scoutförbundet. Scoutförbunden samarbetar genom paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet.


Pressmeddelande från: Svenska Scoutförbundet