- Måndag 17 Maj 2010 -

Dödsmyggan i Europa!Det första europeiska fallet i år av den dödliga virussjukdomen Chikungunya har påträffats på det franska fastlandet. För några år sedan avled 77 personer på den franska ön Reúnion, hittills i år har 57 fall konstaterats av virussjukdomen på ön. Chikungunya sprids av den så kallade asiatiska tigermyggan. Myggan kan även sprida ytterligare ett antal farliga virussjukdomar, däribland denguefeber.

På den franska ön Reúnion i Indiska oceanen blev 157 000 invånare smittade med Chikungunyavirus varav 77 personer avled för några år sedan. En femtedel av öns befolkning blev drabbade samt ett 100-tals europeiska turister. Den fruktade ”Dödsmyggan” eller den asiatiska tigermyggan av släktet aedes albopictus låg bakom utbrottet. Den smittade personen i Frankrike hade varit på besök på ön Reúnion helt nyligen och förde smittan med sig till den franska regionen Arles.

Den ökande handeln med framförallt begagnade bildäck och växter sprider tigermyggans ägg till flera länder. Idag finns tigermyggan i länder som Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Kroatien och Portugal. Själva viruset har konstaterats i Norge, Tyskland, Schweiz, Italien, Storbritannien och Frankrike, via resenär som fört smittan till länderna. Ett större utbrott av smittan drabbade Ravenna i norra Italien under 2007, med konsekvens att 250 personer blev smittade varav en person avled. Utbrottet i Italien var det första i Europa förorsakat av Chikungunya. Det kan inte uteslutas att smittan kan drabba Sverige med anledning av att det redan finns i vår närhet.

Dödligheten är relativt låg, däremot blir den drabbade mycket sjuk och symptomen är bland annat hög feber, huvudvärk, muskelsmärtor och i vissa fall mycket svåra ledsmärtor. Det finns även fall av hjärnhinneinflammation. Normalt brukar symptomen gå över inom två veckor men i vissa fall kan det ta upp till ett år.


Pressmeddelande från: myggfeber.se