Birger Jarl 1

Till somligas förvåning låg Birger Jarl faktiskt i sin egen grav i Varnhems klosterkyrka tillsammans med sin andra hustru och sonen Erik.

Birger var son till Magnus Minnessköld och Ingrid Ylva (troligen), en möjligen dotter till Sune Sik. En av Birgers farbröder kallades Birger Brosa och en annan Karl den döve. Det var hans sigill, som efter ett visst rabalder inköptes av Historiska Museet och lyckligtvis blev klar i Sverige.

Birger var från Bjälbo i Östergötland. En av hans förfäder kallades Folke den tjocke, en annan Folke Filbyter. Olaus Petri antog att dessa var av Folkunga släkt. Detta fel hängde med länge. Ibland har man försökt komma ur dilemmat med att kalla de "uppländska" Folkungarna för de äkta Folkungarna. Numera kallas Birger Jarls släkt vanligen för Bjälboätten.

Med de uppländska Folkungarna, om de nu var upplänningar, var det så att de var en stormannagrupp, som strävade efter att begränsa kungamakten. Några var säkert släkt med varandra och från Uppland. Något ätt var de knappast; vissa historiker menar att de snarare kan betecknas som ett politiskt parti. Det kom till flera sammandrabbningar mellan stormannagruppen och kung Erik läspe och halte och hans jarl Birger från Bjälbo, innan Folkungarna slutligen besegrades. Birger Jarl var en skicklig militärstrateg och skickades av sin kung på finländskt erövringskrig. Den svenska Östersjökusten plundrades nämligen bl a från Österbotten och fienden hade flera gånger lyckats tränga långt in i landet genom Stockholms skärgård och upp genom Mälaren. Innan Birger kom hem efter att ha erövrat hela Österbotten fick han veta att kung Erik avlidit och att Birgers egen lille son utropats till kung. Birger hade nog velat själv, men det blev ändå han, som styrde riket som sonens förmyndare i 16 år.

När nu Österbotten var svenskt territorium blev Götalandskapen militärstrategisk mindre viktiga. Det viktigaste blev att behålla erövrat land och att hindra fienden från att tränga upp i Mälaren. Ett lås för Mälaren i form av ett pålverk skapades vid det som kom att kallas Stadsholmen - idag Gamla stan. Det finns många både myter och vetenskapliga teorier om hur Stockholm fått sitt namn. En av dem är att det kommer från stockarna i pålverket.

Birger Jarl lät bygga en mindre försvarsanläggning på Stadsholmen. Det var också där landets främsta exportvara järnet från Bergslagen omlastades efter transporten på Mälaren, för vidare transport ned till kontinenten. Så kanske var det militärstrategiska och handelspolitiska skäl, som gjorde att centralmakten försköts från Götalandskapen till Mälardalen. Det äldsta dokumentet där Stockholm nämns är ett brev undertecknat av Birger Jarl 1252.