Makalös de la Gardie 2

Jacob de la Gardies palats Makalös låg i Kungsträdgårdens södra del ner mot vattnet, ungefär där Karl XII står staty idag. Möjligen var det avsett som en fräck utmaning mot det kungliga slottet på andra sidan vattnet. Palatset byggdes 1647.och hade fyra torn och en just det makalös utsmyckning med skulpturer och springbrunnar och mycket annat. Så småningom blev det militärförråd och i slutet på 1700-talet etablerade Gustav III sin Kungliga dramatiska teater där. År 1825 brann det ner ; branden började mitt under en teaterföreställning.

Jacobs son Magnus Gabriel ärvde Makalös och även han fick grevetiteln för grevskapet Läckö. Han föddes i Reval 1622. Fyra år senare flyttade han och hans mor Ebba Brahe till Stockholm. Magnus Gabriel var högt begåvad och fick en förnämlig utbildning. När han - vid tretton års ålder - höll sitt inträdestal till Uppsala universitet på klingande latin blev professorerna där djupt imponerade. Efter fem års studier skickades han som de flesta unga män ur aristokratin på bildningsresa i Europa. I Leiden studerade han bl a statskunskap och vältalighet. Som nittonåring anlände han till Paris och imponerade på övriga studenter vid universitetet med sitt världsvana sätt, sina eleganta, dyrbara kläder och att han dagligen färdades till universitetet i egen vagn. Han lär ha haft stora blå ögon och långt lockigt blont hår, så han såg nog inte så illa ut. Så lät han också sprida ut att han var Europas vackraste karl.

Efter hemkomsten till Sverige blev han snabbt drottning Kristina s speciella favorit och utnämndes till överste vid livgardet. Han fick mängder av gods av drottningen. Kristina och Magnus Gabriel utbytte dyrbara gåvor; han fick av henne en värja av guld och hon av honom en kröningstron av silver.

Magnus Gabriel förde med sig den europeiska högreståndskulturen till Sverige och han var en stor mecenat av konst och kultur. Det var också han som räddade Varnhems klosterkyrka från totalt förfall. Han fick en mängd höga ämbeten riksråd,riksmarskalk och riksskattmästare.

Sitt slott på Kållandsö byggde han om i stor stil och tog dit skickliga utländska byggmästare, konstnärer och hantverkare. Det finns än idag levande ättlingar till dessa dels till dem som stannade kvar och dels till andra, som gjorde traktens pigor med barn innan de återvände till sina hemländer.

Magnus Gabriel gifte sig med grevinnan Maria Euphrosyne av Pfaltz-Zweibrücken. Äktenskapet var lycklig och de fick elva barn. Maria tillhörde drottningen närmaste vänkrets. Men 1653 så hände det. Greven råkade i gräl med Kristinas överhovstallmästare och tvingades lämna hovet. De flesta av hans gods tog ifrån honom genom olika reduktioner och han dog utfattig på Venngarn och Maria Euphrosyne dog på Höjentorp året efter.