Information om Hällekis Kuriren, kontakt, tips mm Lokala länkar som kan vara av intresse Info om Kinnekulle med omnejd, turist info mm Länkar till sidor som kan vara bra att känna till Länkar till lite av varje HK:s egen sökmotor, sök i alla sidor som HK har publicerat
  ««  Till ettan    ««  Till Varia arkiv  

Några ortnamn i Skånings härad
2 Trässberg

Ortnamn på - berg och -berga är vanliga i Västergötland speciellt i Skaraborgs län. Gamla namnformer : Træsbergh (1300-talet) Träsbergtz socken, Trezberge eller Trädesbergh. (1500-talet). - berg syftar på sandåsen, där kyrkan och kyrkbyn ligger.
Ursprunget till Träs- är inte känt, men flera olika teorier finns. Det kan möjligen ha samband med ett fornsvenskt ord som betyder "blåsa ihållande". Andra teorier är att ursprunget kan komma av träd - inte särskilt sannolikt - eller av träsk. Kyrkbyns sandås är omgiven av en lerslätt ; kan kanske ha funnits en mosse där. (Linde)

Socknen ligger mellan Lidan och Flian. Den senare har även kallats Qvarnån och Resvälleån.
Det är i Flian Näcken bor, var annars ? En annan legend berättar att en jätte på Kinnekulle slungade iväg en sten för att krossa kyrkan i Trässberg. men han missade.

Liksom Saleby är Trässberg fornminnesrikt. Vid Skattegården i Rycka har spiralringar av guld hittats. Andra guldfynd har gjorts vid Storebacka och Öntorp.

Byn Rycka gav på medeltiden namn åt en socken med egen kyrka. Varken den eller kyrkogården finns kvar, men man har hittat spår av gravar. Vid början av 1400-talet skrivs namnet Ryttia - pluralform av ryt, som bl a har betydelsen "brant sluttning". Det stämmer i varje fall med terrängen på platsen. På västgötska uttalas namnet Rökka, analogt med nyttja, som uttalas nöcka. I jordeboken upptas ett skattehemman, ett kyrkohemman, tre frälsehemman vid mitten av 1500-talet.

Tomten skrevs Gunborgatomtan 1663. Lite ovanligt att en kvinna fått ge namn åt en gård. Första gången den omnämns i jordeboken anges den som frälsetorp.

Källor:
Johansson, H: Saleby Trässberg Härjevad. Tre västgötasocknars historia.1969.
Linde, G: Ortnamn i Västergötland. 2 uppl. 1997.
Lundahl, I: Ortnamnen i Skaraborgs län. Del X Skånings härad. Uppsala 1960.

««  Tillbaka till förra sidan