Information om Hällekis Kuriren, kontakt, tips mm Lokala länkar som kan vara av intresse Info om Kinnekulle med omnejd, turist info mm Länkar till sidor som kan vara bra att känna till Länkar till lite av varje HK:s egen sökmotor, sök i alla sidor som HK har publicerat
  ««  Till ettan    ««  Till Varia arkiv  

Några ortnamn i Skånings härad

1. Saleby.

Namnet Skåning kan möjligen komma av skan, skån som betyder skorpa, bark och syftar på en skrovlig eller bergig terräng. Man antar att det någonstans i häradet har funnits en tingplats, som givit häradet dess namn. Vid slutet av 1200-talet skrivs namnet Skanungs häraþi och på 1500-talet bl a Skåningz herrede.

Saleby kommer av fornsvenska salr och betecknar en byggnad för gästabud, by betyder gård i sådana sammansättningar. Senmedeltida namnformer : Salaby, Saläby, Salaby Höghaby; på 1500-talet Salby, Salleby. I Äldre Västgötalagen betyder höghabyar 'by med gravhögar från hednisk tid' (Lundahl). Byn är anlagd på gravfält från järnåldern.

Uttalet anges av Lundahl utan -e och med sk tjockt - l. Så uttalades det av mina föräldrar och farföräldrar. Uttalet med -e är ett sk bokstavsuttal och används idag även av många på orten. Saleby tillhörde fram till mitten av 1460-talet Als härad, som då uppgick i Skånings härad.

Några gårdsnamn:

Huken belagt som Hwken 1641. Namnet kommer av huk som betyder hörn, vinkel. Kollegården : 1550 Kåregålen (skillnaden mellan -r och tjockt -l är liten eller obefintlig i västgötskan). På 1500-talet anges gården som frälsehemman. Namnet kommer troligen av kolle= kulle. Det finns åtskilliga gårdar, som bär namn efter någon tidigare ägare t ex Anders Persgården, Måns Tolsgården, Per Svensgården. På något av hemmanen vid Erik Larsgården (på 1700-talet Erick Larssonsgården) är min mormorsmormor född. Det hemmanet gick i arv på kvinnosidan i flera generationer.

Pattorp - på 1400-talet Patatôrp - var på 1500-talet ett ½ frälsehemman. Trakten har gamla textila traditioner. Det har bl a funnits en vadmalsstamp, som 1685 kallades Måssa qwärn.

Salebybygden har mycket gamla anor och är rik på fornminnen, en del har dock flyttats. En runsten flyttades (= stals) av forntidsromantikern Per Tham till hans runstensallé på Dagsnäs. Bruksföremål från Saleby finns bl a på Historiska museet, Nordiska museet och på Västergötlands museum i Skara.

I Fornbyn i Saleby finns förstås en hel del sevärdheter.

För den som är intresserad av annat än ortnamn finns en förträfflig bok att läsa av Hilding Johansson.

Källor:
Johansson, H: Saleby Trässberg Härjevad. Tre västgötasocknars historia.1969.
Linde, G: Ortnamn i Västergötland. 2 uppl. 1997.
Lundahl, I: Ortnamnen i Skaraborgs län. Del X Skånings härad. Uppsala 1960.

««  Tillbaka till förra sidan