- Internt - - Lokalt - - Kinnekulle - - Nytto - - Övrigt -
  ««  Till ettan     ««  Till nyhetsarkivet    ««  Till Historia och Varia  


[ vecka 19 ]
Invandrade hantverkare

Det finns inga säkra källor för när de första invandrarna kom till Västergötland. Det intensiva kyrkobyggandet under medeltiden krävde hjälp av invandrare bl a för att slå valv. En ny våg av invandrare kom under 30-årig kriget. Det var troligen då de första invandrarna till Kållandsö kom. Magnus Gabriel de Gardies om-och tillbyggnader av Läckö slott lockade många skickliga hantverkare till Kållandsö.

Invandrarna på Kållandsö integrerade sig snabbt och många försvenskade sina namn. Bland de släkter, som kom var Westphal, Dumin, Walldon och Hagedon. Till de försvenskade namnen hör med viss sannolikhet Apelman, Apelqvist, Wallroth och Kjellberg. Wallroth är en släkt med något dunkla anor. Den kan spåras tillbaka till 1600-talet. Det som talar för att det är en invandrarsläkt är ingiften i släkten Westphal. I invandrarkollektivet gifte man sig vanligen med sina landsmän. Den mest kända Wallroth-ättlingen är Selma Lagerlöf som på mödernet härstammar från Wallrotharna.

En Daniel Valdon var överträdgårdsmästare hos Magnus Gabriel de Gardie. Det kom också glasblåsare från Tyskland och andra länder till Kållandsö och Årnäs. Så här skriver Lindskog :

År 1803 ärhölls Privilegium för ett Glasbruk på Årnäs, och den 30 Maj 1804 börjades blåsningen (…) Bruket är endast inrättadt för Böhmiskt Fönster- eller Taffel-glas, och drives med 6 så kallade Pottor. De förste 6 Glasblåsarne voro utländningar från Böhmen och Norrige, men flere svenskar hafva af dem blivit uplärde.
En av de tyska glasblåsarna, som kom till Västergötland var Johan Christian Wolffbrandt, född i Mecklenburg. Han flyttade först till Norge, sen till Göteborg ca 1800 och vidare till Årnäs och Bromö. En annan var Johan Nicolaus Wiegandt, född i Schwarzburg 1776. Han arbetade först i Göteborg. Därefter på Bromö 1803-1804, Årnäs 1805-1812. Tillbaka på Bromö igen 1813-1819. En del av hans ättlingar finns fortfarande kvar i trakten ; några bosatte sig vid Stenhammar i Gösslunda och flera nu levande bor i Lidköping.

Källor:
Granath, S: Från Ullersbro till Läckö. Berättelser från det gamla Kållandsö. Skrifter från Skaraborgs länsmuseum nr 24. 1996
Lindskog, P E: Försök till en kort beskrifning om Skara stift. 1985. Faksimil från 1812-1816 års utgåva.

Uppgifterna om glasblåsarna hämtade från nättidningen Rötters Anbytarforum.

Ann-Mari Östberg

PS. Maila gärna dina synpunkter på mina artiklar - övriga hittar du i "Historia och Varia". Skicka till annmari.kanon@telia.com DS.v