««  Tillbaka till ettan     ««  Till nyhetesarkivet     ««  Till Historia och Varia start  

Ann-Mari Östberg
Mail till Ann-Mari
001007
Hur låter västgötarna ?

Dialekt 1

- Hör du Gustav ! Du har la ente händelsevis nôn gång sett en snigel ?
- Joo, dä har a le.
- Då måtte du la ha mött 'en för hinna upp'en har du allri vôrt go te.

Är detta skrivet på den västgötska dialekten ? Njäoa. Den finns inte, dvs det finns inte en utan många dialekter eller många former, om man så vill, av dialekt i Västergötland. De har mycket gemensamt, men skiljer sig också åt t o m mellan socknarna ibland.

Anekdoten i inledningen är hämtad ur den roliga, intressanta, lärorika och mycket vackra boken Ord om orden i Västergötland.

En av de tidiga dialektologiska beskrivningarna av språket i landskapet görs i Sven Hofs avhandling - på latin givetvis - Dialectus Vestrogothica. Den består dels av beskrivning av språket och dels av en ordboksdel.

Nedan kommer ett smakprov ur den svenska översättningen. I likhet med sin tids - 1700-talets språkvetenskapliga värderingar så ser Sven Hof ner på dialekter och människors användning av dem.

I företalet har jag sagt, att västgötarna, även de ej olärde, ur böcker och skrivelser, huru tydligt dessa än äro tryckta och skrivna, läsa svenskan oriktigt, och det så, att de uttala många ord i överensstäm-melse icke med det gemensamma språket utan med sin dialekt och annorlunda än bokstävernas betydelse kräver. På det att detta desto tydligare må bliva uppenbart, bifogar jag här nedan såsom tillägg en skematisk framställning av Herrens bön, som visar, i vilka ord den brukar läsas riktigare på svenska men sämre (OBS min anm) på västgötska.

Jag har här bara tagit med bönen i Hofs västgötska variant.

På västgötska
Faderr wår, summ äst i hemmlumm, hällgatt warde
tett namn, tellkåmme tett rike, sche tinn wellje så-
summ i hemmellenn, så åkk på jordenn, wårt dagehliga
bröd gew uss i dag, åkk förlåt uss wåra skoullderr,
såsumm åkk wi förlåte temm uss schölldige äro, åkk
inled uss eke i frestellse, utann frälls uss
ifrånn onndo. Tu rikett är tett, åkk makktenn,
åkk härlighetenn i ewighet.
Ammenn.

Ytterligare en anekdot ur Ord om orden:

Den alltid mycket vänlige doktor Sandin möter på gatan en före detta patient: - God dag Andersson ! Hur står det till nu för tiden ? - Kôstar då nôt um jak seger't ?
En syster till min farmor hade bett gårdens dräng gräva köksland åt henne och hon stod bredvid och tittade på. Hon tyckte att drängen grävde på tok för långsamt så då undslapp det henne: - Um jak hade mäk en spae !

Så kunde det låta i N. Härene i förra seklets början.

Källor:
Norén, K- Gustafsson, R - Nilsson, B - Holgersson, L Ord om orden i Västergötland. 1998

Hof, S: Den västgötska dialekten. 1993 (1772).

 

 

 

 

 

  hällekiskuriren.nu - Lokaltidning för Hällekis och Kinnekullebygden -