««  Tillbaka till ettan     ««  Till nyhetsarkivet     ««  Till Historia och varia start  

000916
Lidköping med Swenssons ögon

Ann-Mari Östberg
Mail till Ann-Mari
Vem får kalla sig västgöte ? Måste man vara född i landskapet eller får en 'inflytting' kalla sig västgöte och hur är det med 'utflyttingar' ?

Hugo Swensson, lärare i Skara under lång tid, men född i Stockholm hade vissa problem med integreringen, som han beskriver i sin bok ´Utböling i Västergötland.` Han ser på oss (?) västgötar med humor och viss distans.

I början av boken står han på Västergötlands museum - jo det hette så även på 40-talet - och betraktar en karta över landskapet:

Västergötland är en snedvänd oregelbunden fyrkant med bred bas, som smalnar till en flaskhals där uppe mellan innanhaven.

Några kommentarer vid ett Lidköpingsbesök:

Lidköpings hamn är en förlängning av Lidans utlopp. Lidan är en av de många åar som rinna upp i landskapets inre, platta delar. Men man får inte kalla Lidan en å, det sårar lidköpingbornas öron. Älven heter det, och därmed markeras samhörigheten med mäktiga väst-svenska vattendrag, Klarälven, Göta älv.

Swensson tycker att bron som förenar de båda stadsdelarna är pompös. Jag tycker den är vacker.

Det lustiga är att den s. k. nya sta´n ser betydligt äldre ut den gamla, som tycks ha blivit grundligt förnyad efter en ordentlig eldsvåda på 1800-talet.

Nya stadens torg kallar han en ofantlig öken. Sen ger han en ögonblicksbild som är exakt så jag själv minns det från min barndom:

Jag har en gång stått på ena trottoarkanten vid torget och väntat på möjlighet att sticka över till andra sidan. Förgäves ! Jag stod en hel kvart innan det lyckades. Biltrafik, tror man. Nej, men en armé på cykel, så tätt packad att inte en katt kunnat slinka igenom. Det var arbetarskarorna från fabrikerna i andra ändan, som skulle hem till lunch. (…) Den finaste, [fabriken] som knappast är en fabrik utan hellre bör kallas konstateljé, är Rörstrands.

Så går han vidare på sin Lidköpingvandring till kyrkan, som han tycker har vackert läge. Han passerar Gunnar Wennerbergs staty, men tycker att även Sara Videbeck borde fått ett minnesmärke. Sara den frimodiga och radikala kvinnan i Almqvists roman ´Det går an`.

… Sara Videbeck, den enda glasmästardottern i vår litteratur och troligen i hela världslitte-raturen …

Hugo S menar att Almqvist fångat något, som fanns i stadens atmosfär redan på den tiden och som förklarar Saras livsinställning. Personligen undrar jag om Carl Jonas Love Almqvist verkligen besökt Lidköping.

Nu blev hon en nykter och praktisk västgötska, som inte lät hjärtat löpa bort med förståndet och till yttermera visso lidköpingsbo. En skaraflicka skulle ha varit alltför bunden av kyrklig tradition och en mariestadstös ha haft alltför stor respekt för borgerlig sed och lag …

Källa:
Swensson, Hugo: Utböling i Västergötland.
2 uppl. 1947.

 

 

 

 

 

  hällekiskuriren.nu - Lokaltidning för Hällekis och Kinnekullebygden -