««  Tillbaka till ettan     ««  Till nyhetsarkivet     ««  Till Historia och varia start  

vecka 28 - 2000
Kinnekulle 2 - Herrar och herresäten

Ann-Mari Östberg
Mail till Ann-Mari
Ost och brännvin, munkar och Hamiltons blandning hör också till Kinnekulles historia. Det har funnits flera mejerier på Kullen t ex vid Blomberg och Råbäck. Blombergs cheddar var vida berömd liksom dess brännvin. Osttillverkning har gamla traditioner i Västergötland. Redan på 1500-talet lovordades landskapet för sina ostar (och hästar). Olaus Magnus skriver:
Dessa västgötar stå nämligen bland alla Norden inbyggare högst i rop för sin ostberedning hvari intet folk kan förliknas hvid dem.
[Olaus Magnus: Historia om de Nordiska folken]

Såvitt känt har munkar aldrig varit permanent bofasta på Kinnekulle , men däremot vistats där tillfälligt. En av Sveriges största jordägare under senmedeltiden - Vadstena kloster ägde flera gårdar bl a Råbäck.

Hamiltons blandning är en sorts tobak designad av Hugo Gilbert Hamilton, men skulle också kunna stå för den 'blandning' av gårdar, som olika generationer släkten ägt : Hjelmsäter, Hönssäter, Råbeck, Mariedal, Martorp, Trolmen, Bossgården och förmodligen fler. Blomberg har varit och är (?) deras huvudgård. Dess storhetstid var under andra halvan av 1700-talet då Adolf Ludvig Hamilton tog över gården. Han hade varit kammarherre hos Gustav III. Ungefär 100 år senare införde Hugo Hamilton ardenneravel till Sverige.

Vid mitten av 1500-talet var Västergötland Sveriges adelstätaste landskap. På Kinnekulle fanns ett mycket stort antal sätesgårdar.

Hellekis ägdes av släkten Posse i flera hundra år. En av dess ägare titulerades så här :
Öfverstekammarherren R. och K. af K. M:s Orden samt Ridd af K. Carl XIIIs Orden Hans Exellence Hr Grefve N. Posse.
[PE Lindskog: Försök till en kort beskrivning om Skara stift. 1812]

Råbäck var under nära 50 år familjen Silfverschiölds sommarstuga. Vid inflyttningen sommartid kom en hel karavan från Koberg. Sex vagnar med kammarpigor, betjänter, kokerskor och så förstås en täckt vagn med herrskapet. Gården övertogs av Carl Gustaf Klingspor vid slutet av 1800-talet.Han tog initiativet till att bygga turisthotellet och utsiktstornet. Han var även en pådrivare för järnvägen till Lidköping.

Gårdarna har oftast smakfull inredning och vackra parker. Hjelmsäter hade tidigare en magnifik fruktträdgård med minst 5000 träd. På många ställen finns konst och antikviteter, 1700-talstapeter och vackra gamla möbler. En del lär vara krigsbyten från 30-åriga kriget.

Till kyrkan kom godsherrarna i fin stass. De olika herskapen hade olikfärgade hästar. Man kunde därför på långt håll känna igen de olika gårdarnas herrskapsskjutsar.
[Karlsson, G, Jansson, B & Cers-Winberg, E: Gårdarna kring Kinnekulle. 1981]

Om en av ägarna till Rättaregården berättas att han varje söndag promenerade över sina ägor iförd hög hatt, bästa söndagsstassen och blänkande skinnstövlar. Så kunde en herreman gå klädd.

Veckans ord:
Fungka, : pråla, prungka, uppföra sig fräckt och övermodigt, i synnerhet ha dyrbara och praktfulla kläder och visa sig för att beskådas av folket. Kanske av ty..funckeln.
[Hof, S: Den västgötska dialekten. 1993 (1772).]

 

 

 

 

 

  hällekiskuriren.nu - Lokaltidning för Hällekis och Kinnekullebygden -