email: hallekiskuriren@spray.se                                        come.to/kuriren


Försök med en lokal tidning för Hällekis med omnejd

Nu gör jag ett nytt försök med att få ut en lokaltidnings sajt på Nätet. Det förra försöket med tidningen Lokalbladet för något år sedan gick trots bra respons från de få läsarna inte att driva vidare på grund av för lågt besökarantal.

Nu gör jag ett nytt försök med tidningen Hällekis Kuriren, som är tänkt att innehålla nyheter och händelser i Hällekis och dess omgivningar. Ambitionen är att tidningen skall uppdateras en gång i veckan till att börja med och den är mest tänkt som en tillbakablick på veckans nyheter men det kommer även att dyka upp annonser och kanske även diverse artiklar med anknytning till bygden.

Om det finns intresse att införa annonser eller artiklar så är det bara att sända mig ett mail med vad Ni vill ha infört så kommer det med i tidningen så snart jag granskat och godkännt det. Jag hoppas nu att Ni som läser denna sidan och tycker den är av intresse förmedlar det till andra så tidningen kan drivas vidare, adressen är som Ni vet come.to/kuriren. Maila gärna till mig om era åsikter, finns det ett intresse för en sådan här lokal nättidning. Klicka här för att skicka ett mail.

Vecka 19
Om du vill läsa Hällekis Kuriren från tidigare veckor klicka här för en förteckning.

Kinnekulleknallen

Fredagen den 14 maj

Start från Gamla fotbollsplanen ovanför Hällekis skola klockan 19.30 till 22.00

Vandringen är på 10 kilometer och går på stigar och vägar runt det vårfagra Kinnekulle.

Startavgift är 40 kr för vuxen och barn under 12 år betalar 10 kr, priser lottas ut på startkorten.

Man bjuds även på körsång i Cementas gamla kalkstensbrott och orgelmusik i Hönsäters kapell.

Utsiktstornet kommer att hålla öppet och försäljning av korv och dricka kommer att ske vid Salen. Kaffe och fralla serveras vid mål och där får man även sitt diplom som utdelas till alla startande.


Folkets hus framtid

I början av 90-talet byggdes som bekant ett nytt Folkets hus i Hällekis då det gamla revs. Kostnaden var på 4 miljoner kronor plus ca 100 000 kronor för diverse inventarier. Trots att man inte dras med stora lån så måste det ju in pengar till de löpande utgifterna och det har varit svårt att få in dessa pengar.

Uthyrningen av Folkets hus har inte gått så bra trots att kostnaden för att hyra hela Folkets hus bara är på 875 kronor och uthyrnings frekvensen har ständigt gått ner de senaste åren. Man har klarat sig på bidrag från Kommunen och uthyrning till en del konferenser, med det täcker bara en del av kostnaderna.

Verksamheten sköts av ett fåtal personer och mycket arbete är lagt på dom, då Folkets hus ägs av ortens föreningar och invånarna så hoppas man på att bilda en intresse- eller stödgrupp för att på så sätt dela upp arbetet med lokalerna och skötsel av tomten mm.

Man har nu utannonserat ett dialogmöte till på måndag den 17 maj klockan 18.30 i Folkets hus för att diskutera förreningens framtid.

Ny busshållplats vid skolan

Busshållplatsen vid skolan i Hällekis har inte den allra bästa placering anser föräldraföreningen vid skolan, och man kommer med ett förslag som man skickat till kommunen.

Man skriver att då både bilar, bussar och elever skall samsas på samma yta på den nuvarande parkeringen så kan mycket väl en allvarlig olycka inträffa.

Man föreslår att man istället bygger en ny busshållplats där det kan få plats två vanliga och en minibuss samtidigt i höjd med skolans idrottsplats. Man vill också att hastigheten sänks till 30 kilometer vid skolan och att det skall råd stoppförbud.

En utredning av förslaget kommer nu att ske men kommunen ställer sig positiv till detta och en del av kostnaderna kan finansieras med satliga medel.

Soldatprov

I söndags gick 112 personer ett soldatprov på Kinnekulle, anordnat av Skara-Götene FBU.

Man gick tre mil och för att erhålla ett diplom och soldatsprovsmärke så måste man tillryggalägga sträckan på max 7.5 timmar. Man bar en packning på 12 kilo för männen och 8 kilo för kvinnorna som för övrigt var ett tiotal på denna marschen.

Start och mål var vid Kinnekulle Camping och man gick till stor del på Kinnekulleleden. Vädret var inte det allra bästa, med regn och kyla så bjöd Kullen inte på sin allra bästa sida, men vid målgång så kunde man värma sig i ett upprest militärtält på Campingen och man bjöds på en enklare middag av Husaby lottakår.

Man var nöjd med genomförandet och kommer troligtvis att anordna fler marscher på Kinnekulle framöver.


Bra flyt för Kinnekullegården

För fjärde säsongen driver krögare Erland Johansson Kinnekullegården. Efter några kämpiga år så börjar det nu bli flyt på verksamheten och många bussresor är inbokade under försommaren. Bara under påskhelgen så hade man 1000 besökare.

Ägare till Kinnekullegården är Götene kommun och Kinnekulles lokalavdelning av Friluftsfrämjandet, Erland Johnsson hyr Kinnekullegården och driver även utsiktstornet som för närvarande hyrs av Peder Evhage som skall driva kioskrörelsen i tornet.

En hel del förändringar har skett under Erands tid, an har inrett en pub med kafé och förbättrat trivseln i restaurangdelen som nu har plats för 250 gäster inne och ca 150 på uteserveringen.

Nytt för i år är att Kinnekullegården även har sin egen hemsida på Nätet för att främja marknadsföringen. Man skall även komplettera verksamheten i år med catering.

Efter att restaurangbranschen varit på allmän nedgång då Erland tog över Kinnekullegården så har nu trenden vänts och framtiden ser ljusare ut.

Kinnekulleritt i vackert vårväder

Ett åttiotal ekipage startade på lördagen den 8 maj Kinnekulleritten som gick runt Kullen och bjöd de deltagande på ett vårfagert Kinnekulle och många fina naturupplevelser. Detta var en liten kompensation för fjolårets ritt då vädret inte var det allra bästa.

Vid sådana här långritter är det viktigt att man håller god koll på sin häst, det är veterinärbesiktning både vid start och målgång. Under ritten måste hästen gå i ett jämt tempo där skritt, trav och galopp alterneras så att hästen inte har för hög puls vid målgången, för om pulsen på hästen överstiger 60 slag i minuten så diskas hela ekipaget.

Ett litet missöde råkade de fyra ekipage ut för som kom in på fel spår och fick rida sex mil istället för fem, detta har inte skett tidigare under de 20 år som Bergs Hästklubb har arrangerat långritter och man beklagade detta.

En tradition bröts

Vid det traditionella Valborgsmässoaftons-
firandet i Hällekis frångick en gammal tradition. I många år så har detta firande skett vid skolan i Hällekis men i år så hade man flyttat ner till Falkängen istället. Detta visade sig vara ett bra drag då det kom betydligt mer åhörare än vanligt, så troligtvis så kommer man nog att fortsätta firandet här i fortsättningen.

Hällekis Musikkår hälsade våren välkommen och spelade ett varierande utbud under ledning av Lena Öberg, kyrkoherde Carl-Henrich Falkenberg höll också i år ett vårtal till de församlade.


Vara eller inte vara

Den utescen som Cementa byggde på sin tid vid dammen i Hällekis håller på att förfalla totalt, den står där nu tom och övergiven och det var årtal sedan det var någon aktivitet där.

Som det nu är så är frågan om den överhuvudtaget skall vara kvar, åtminstone på sin nuvarande plats. En tänkbar idé är att om det går flytta den ner till Falkängen och rusta upp den för att användas till det den en gång var tänkt - en utescen, här kommer den kanske till att utnyttjas flitigare än på sin nuvarande plats. Om ingen tänker att göra något vid den där den nu står så är det väl kanske lika bra att den rivs ned för gott.

Dammen som ligger bredvid är också ett kapitel för sig. Under Cementas tid så var denna damm en trivsam idyll med fågelhus och relativt bra vatten, och man höll ogräs och sly borta. Men under sommaren de senaste åren har den spridit en stank vida omkring, den lilla "fontän" som sattes dit för att syresätta och förbättra vattenkvalitén har inte gjort någon nytta, en betydligt större anläggning fodras för att slippa ifrån stanken från vattnet. Förslag om att sätta in karp för att hålla rent på växtligheten har inte hörsammats.

De boende i närområdet skulle nog uppskatta om kommunen åtgärdade detta problem inför den stundande sommaren så att man slipper stanken från dammen.

Dessa två åtgärder skulle nog inte kosta kommunen allt för mycket pengar och man skulle få en betydligt trivsammare miljö runt dammen i Hällekis.


Ny arrendator till Hönsäters Slott

Nu öppnas återigen en ny restaurang på Hönsäters Slott. Lena Hardin kommer att bedriva restaurangverksamhet och hotellrörelse samt kommer även arrangera konferenser.

Arrendekontraktet köper på ett år men innan årsskiftet planerar Lena att köpa hela anläggningen.

Lena Hardin kommer från början från Jämtland men flyttade till Göteborg för 20 år sedan, hon är utbildad köksmästare och har arbetat på ett flertal restauranger. Hon har också kört buss i nio år och sysslat med musik. Idag bor hon i Väring men planerar att flytta till Hällekis framöver.

Restaurangen har plats för 200 gäster och ett 80 tal personer kan man ta på konferens. Anläggningen har 20 moderna hotellrum men man hoppas på ett samarbete med Falkängen om dom skulle tryta och i framtiden planerar hon att bygga till 20 rum i den nuvarande ladugården.

En pub kommer att öppnas under maj månad, något som många saknat i samhället sen pub Mässen lades ned.

Man får verkligen hoppas att det denna gång skall gå att driva en restaurang på Hönsäter då de tidigare försöken som gjorts inte har slagit så väl ut. Konkures finns ju också i närheten bl.a. Kinnekullegården och Kinnekulle Värdshus som är välbesökta, det som Hönsäter behöver är något som lockar dit besökare, hittar man sin egen nisch så kan det kanske lyckas.

Tillbyggnad vid Hellekis Säteri

En om- och tillbyggnad i två etapper kommer att ske av Orangeriet på Hellekis säteri.

Den första etappen omfattar en smärre ombyggnad av växthuset och under etapp två kommer det att ske en större tillbyggnad på ca 165 kvadratmeter i ett plan innehållande entré, kapprum, toaletter, serveringslokal och apparatrum.

Man kommer att servera lättare måltider såsom sallader, pajer och kaffe och smörgås.

Även på Blombergs säteri kommer det att ske en ombyggnad av det magasin som idag redan innerymmer en butik och en vinprovningslokal. Man kommer att bygga till en serveringslokal och ett restaurangkök.


Galleri Växthuset
Konst- och konsthantverksutställning med smide, keramik, glas, trä och textil i vacker miljö i växthusen på Hellekis Säteri. Roterande utställningar under hela sommaren. Trädgårdscafé, vacker park. Öppettider: maj lör, sön 12-18, juni tors 12-22, fre - sön 12-18, juli och augusti alla dagar 12-18 (tors till 22), september lör, sön 12-18.

     V3-URL