Mariestads stationshus blir byggnadsminne

Länsstyrelsen har fattat beslut om att skydda stationshuset i Mariestad som byggnadsminne. Mariestads stationshus är ett fint exempel på jugendstilens arkitektur.

Mariestad fick sin första järnvägsförbindelse 1874 med den smalspåriga järnvägen Mariestad-Moholm, som byggde ett stationshus på samma plats som det nuvarande. Ytterligare ett smalspår drogs till staden - Mariestad-Kinnekulle Järnväg. Västergötland-Göteborgs Järnvägs AB (VGJ) övertog denna järnvägslinje, sålde 1874 års stationshus för avflyttning och uppförde åren 1908-09 det befintliga stationshuset.

Ritningarna till nybyggnaden 1908-09 utfördes av den i länet verksamme arkitekten Lars Kellman. Stationshuset är uppfört i jugendstil med ljusa slätputsade fasader, där bottenvåningen klätts med gult fasadtegel och band av kalksten. Huset har högresta brutna sadeltak täckta med tegel och med skorstenar av gult tegel samt dekorativa detaljer av grönmålad plåt.

Mariestads station är en mycket välbevarad, monumental byggnad i jugendstil. Genom sin storlek och monumentalitet vittnar den om det på sin tid så betydelsefulla smalspåriga järnvägsnätet i Västergötland. Byggnadens exteriör är synnerligen välbevarad från ursprungstiden och har därigenom ett betydande arkitekturhistoriskt värde.

Byggnadsminnesförklaringen omfattar byggnadens exteriör. Interiören har genomgått vissa förändringar, men bevarade inredningsdetaljer från byggnadstiden är bland annat golvet i väntsalen och luckan för inlämning av resgods.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen
Artikeln publicerad: 050315


Copyright © Hällekis Kuriren, Lövängsvägen 15, SE-53374 Hällekis, SWEDEN
Phone: +46 (0)510 540 022, Fax: +46 (0)510 540 022, Mobile: +46 (0)70 208 43 52, Mail: info@hallekis.com