Vara tingshus blir byggnadsminne

Länsstyrelsen har fattat beslut om att skydda det gamla tingshuset i Vara som byggnadsminne. Tingshuset har ett samhälls- och socialhistoriskt värde för orten Vara och speglar det nya järnvägssamhällets betydelse som centralort för den omkringliggande bygden.

Vara tingshus

Det gamla tingshuset i Vara är ett välbevarat exempel på en offentlig byggnad i en påkostad träarkitekturstil. Såväl väntsalen som tingssalen samt tingshusets exteriör med stallbyggnaden är ovanligt väl bibehållna. Tingshuset uppfördes 1897 efter sammanslagning av Åse, Viste, Barne och Laske härader till ett tingslag 1889. Arkitekt var den i Västergötland verksamme Lars Kellman som ritade flera tingshus i Skaraborg, bl.a. i Moholm och Skara. Det sista tingssammanträdet i huset hölls den 18 december 1973 då Vara domsaga drogs in och uppgick i Lidköpings domsaga. 1974 såldes huset till Vara kommun och det har sedan dess använts till förvaltningslokaler, kurslokaler och för sammanträden. Vid en ombyggnad 1963 tillkom en arkivtillbyggnad på tingshusets norra sida.

Byggnaden består av ett mittparti som rymmer tingssalen och två tvärställda sidobyggnader. Den har träpanel och skifferklädda tak. Exteriören har en tydlig prägel av 1890-talets stilblandande träarkitektur med detaljer inspirerade bland annat av gotiken. Färgsättningen var ursprungligen utförd med större kontraster mellan fasadpanelens ljusa kulör och de mörkare fönster- och dörrlisterna samt de många dekorativa detaljerna. I dag är fasaden färgsatt med ljusa brutna pigment.

Byggnadsminnesförklaringen omfattar tingshusets och den tillhörande stallbyggnadens exteriörer.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen
Artikeln publicerad: 040903


Copyright © Hällekis Kuriren, Lövängsvägen 15, SE-53374 Hällekis, SWEDEN
Phone: +46 (0)510 540 022, Fax: +46 (0)510 540 022, Mobile: +46 (0)70 208 43 52, Mail: info@hallekis.com