Artikeln publicerad: 090320
Är Forshems kyrka helgad åt den heliga graven?Detta är frågan som nu en forskningsassistenit i latin från Göteborg ställer sig då hon upptäckt att det viktigaste ordet, "ecclesia" (kyrka på latin) saknas i en av de inskriptioner som finns på kyrkan. Platsen där ordet skulle ha stått är skadad eller avsiktligt borthuggen.

I ett arkiv hittade hon en avteckning av inskriptionen som en präst gjort på 1700-talet, och där fanns inte heller ordet "ecclesia" med utan istället ordet "elemosina" som betyder allmosa. Men prästen kan ha tecknat fel, då hon heller inte sett ordet "elemosina" på någon annan kyrka hon studerat.

Forskningen kommer att gå vidare i arkiven för att försöka hitta tidigare källor som kan ge svar på vad som verkligen stod, och då kanske ge besked på om Forshems kyrka var helgad åt den heliga graven eller inte.