TISDAG 8 SEPTEMBER 2020


Foto/källa: Lidköpings kommun

Vägarbete på Gamla Götenevägen i Filsbäck

Lidköpings kommun kommer denna vecka att anlägga fyra stycken avsmalningar och två refuger på Gamla Götenevägen i Filsbäck. Kommunen arbetar för att minska genomfartstrafiken i Filsbäck och förhoppningen är att dessa åtgärder leder till detta och en dämpning av hastigheten på sträckan. Ambitionen är att arbetet inte ska upplevas som ett hinder för boende längs vägen.

Åtgärderna är dimensionerade så att större fordon såsom lantbruksmaskiner ska kunna ta sig förbi dem. Senare i höst kommer mätningar göras för att få en klar bild av hur stor del av trafiken som fortfarande använder sträckan som genomfart.*Pressmeddelande från: Lidköpings kommun