ONSDAG 10 JUNI 2020

Eldningsförbud i skog och mark från och med 11 juni

Vår räddningstjänst Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har beslutat att det från och med 11 juni råder eldningsförbud i skog och mark i Götene, Falköping, Skara och Tidaholms kommuner. Eldningsförbudet gäller inte iordningsställda grillplatser utformade så att möjligheten till spridning är låg.

På grund av vårens varma och soliga väder med måttlig nederbörd har marken torkat ut. Därför är det eldningsförbud i Götene, Falköping, Skara och Tidaholms kommuner från och med torsdag 11 juni klockan 8.00.

Stor brandrisk

Under eldningsförbudet är det inte tillåtet att i skog och mark:
  • Använda engångsgrill
  • Använda stormkök
  • Göra upp eld eller grilla direkt på marken
Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Meddelande från: Götene kommun