MÅNDAG 25 MAJ 2020

Ytbeläggning på vägen mellan Hällekis och Götene igång

Idag körde man igång beläggningsarbetet på vägen mellan Hällekis och Götene, så var beredd på lite köbildning när du skall passera området som det arbetas med för tillfället.

Se upp för stenskott då vägen inte asfalteras utan ytbeläggningen består av ett bindemedel som sen täcks av ett lager med löst stenmaterial.

I Hällekis har man lagt ny beläggning i allén, kanske blir det inte mer än så inne i samhället.