ONSDAG 15 APRIL 2020

Reparation av kyrkogårdsmuren i Medelplana

Kyrkogårdsmuren i Medelplanakröken har varit i behov av reparation en längre tid då stenarna på sina ställen inte ligger på plats. Detta beror troligen på att den en eller flera gånger blivit påkörd av något fordon.

Men i veckan har reparationsarbetet påbörjats och för att passera platsen så får trafiken endast färdas i en riktning åt gången vilket regleras av trafikljus.