TORSDAG 23 JANUARI 2020

Lastfartyg gick på grund i Hönsäters hamn

Strax efter klockan tio idag på förmiddagen anlände lastfartyget Pollux till Hönsäters hamn i Hällekis för att lossa bentonit. Av någon ännu okänd orsak gick fartyget förbi de prickar som utmärker inseglingsrännan i hamnen och satte sig fast med fören i en lerbank på grundare vatten.Efter någon timme kom Kustbevakningens arbetsbåt KBV 492 till hamnen, troligen för att göra en första bedömning av läget. Senare stävade Kustbevakningens fartyg KBV 051 och bogserbåten Lidköping ut från hamnen i Lidköping i riktning mot Hällekis.KBV 051 ankrade upp utanför inseglingsrännan medan bogserbåten gick in mot hamnen. Efter en stund drogs en tross från lastfartyget till bogserbåten och ett försök inleddes att dra loss fartyget. Bogserbåten fick kämpa men till slut rörde sig fartyget några meter men sen såg det ut som om trossen gick av och bogserbåten gick in till kaj och lastfartyget verkade fortfarande sitt fast i leran.Lastfartyget ligger fortfarande vid fyratiden kvar på så gott som samma plats där det grundstötte och all bogseringsaktivitet har avstannat för tillfället. En person från Transportstyrelsen kördes ut till fartyget av KBV 492 och gick ombord. När ett nytt försök att dra loss fartyget kommer att påbörjas är i nuläget oklart.Uppdaterat 16.45

Ett nytt försök att dra loss fartyget genomfördes strax efter fyra, och denna gång lyckades bogserbåten Lidköping lirka loss lastfartyget från lerbanken och bistod sen för att få fartyget in till kaj.