LÖRDAG 30 NOVEMBER 2019

Dagens bild från Hällekis med omnejd
Alunbruket i Hönsäter fanns under åren 1768-1873, men redan 1856 tillverkades de sista tunnorna alun på bruket. Alunbruket i Hönsäter var förhållandevis litet i jämförelse med övriga bruk i landet, sista året tillverkades det bara 387 tunnor alun, och som mest 772 tunnor år 1825, en del andra bruk tillverkade upp till 2000 tunnor per år.

Under 1820-talet finns det uppgifter om att det fanns "83 personer af arbetsföre qvinnor och män" på Hönsäters Alunbruk. År 1873 revs alla alunbrukets byggnader, pannhus, karhus, raffinerhus med tillbyggnad, mutterhus samt luthus, utom smedjan, och marken jämnades till.

Smedjan vid dammen Hällekis är det enda som idag finns kvar av Hönsätes/Hällekis första industri, den borde inte få förfalla utan rustas upp och kanske bli en informationsplats som berättar om alunbrukets dagar, ett stycke industrihistoria i samhället som inte borde gå förlorad.