ONSDAG 9 OKTOBER 2019

M, S och C i gemensam Skaraborgsmotion: Skaraborgsnamnet åter!

Våra rötter, traditioner och kultur formar oss till de vi är. Att vara Skaraborgare är förknippat med stolthet och en genuin känsla för vårt ursprung och arv, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg initiativtagare till att riksdagsledamöter från vänster till höger i Skaraborg, nu gör slag i saken och vill ändra namnet tillbaka till Skaraborg, i en motion som i dagarna som lämnats in till Sveriges riksdag.

Årets allmänna motionsperiod är avslutad i riksdagen. Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) väcker återigen förslag som Skaraborgare under året hört av sig om. Det handlar bl a om utbyggnad av Västra Stambanan, att göra E 20 huvudväg för ny elektrifiering med bl a laddstolpar, avskjutning av vildsvin, nya tillstånd för cruising (efter bl a Labbås-cruisers utmaningar), utvecklat strandskydd i Skaraborg och fler lokala poliser i Skaraborg bl a.
Fler förslag går att läsa om; https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/cecilia-widegren_8a611e75-37ca-434d-9767-9fb3b60ea82f

Därtill gör några av ledamöter från Skaraborgsbänken gemensam sak.
- Vi är övertygade om att alla kollegor från Skaraborg stöttar oss i detta förslag, men nu gäller det att vi får kollegor i Konstitutionsutskottet att dela vårt intresse, konstaterar Widegren (M).

- Namnet på en valkrets kan - i detta hänseende - låta som något elementärt. Men det bidrar, liksom många andra delar till närhet och förankring. Inte minst då det gäller att stärka demokratin och kopplingen mellan väljare och förtroendevalda, säger Widegren (M).

Skaraborgarna skulle, när ett namnbyte trätt i kraft, ges större möjligheter till identifikation. En viktig markering, inte minst när det gäller den för demokratin synnerligen viktiga frågan om ansvarsutkrävande.

Med detta som utgångspunkt motionerar riksdagsledamöter från höger till vänster, med Skaraborg som hemvist, om att återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra ,avslutar Widegren (M).

Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen