TISDAG 24 SEPTEMBER 2019


Foto: Privat

Kyrkogårdsvandring i Medelplana

När Kinnekulle hembygdsförening nyligen ordnade en vandring på Kyrkogården i Medelplana kom ca 30 personer för att lyssna till det som berättades.

Vandringen började på kyrkogården runt Medelplana kyrka. Bebyggelseantikvarie Anna Lokrantz har ett uppdrag att ta fram bevarandeplaner för kyrkogårdarna i Götene pastorat, och till dem hör Medelplana kyrkogård. Anna berättade om sitt upplägg för planen, och där beskrivs bland annat hur området ser ut där kyrkogården ligger, vad som präglar området, och vad man har arbetat med här, vilket återspeglar sig på titlarna på gravstenarna.

I planen beskrivs också hur kyrkogården ser ut idag, och vissa gravstenar utpekas som särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. De äldsta gravarna är från tidigt 1800-tal. och de gamla gravstenarna som finns kvar från denna tid är påkostade, har långa inskriptioner och är konstnärligt utformade. Det finns en gravsten till minne av en trotjänarinna åren 1793-1879. Det var ovanligt, före år 1930, att en kvinna med titel fanns med på en gravsten. Vi gick också en runda på den nya kyrkogården tvärs över vägen, vilken är mer planerad.

Efter vandringen besökte vi Medelplana kyrka där Björn Sjöstedt guidade. Medelplana äldsta kyrka anses vara uppförd i mitten av 1100-talet och tornet byggdes på 1300-talet. År 1821 gjordes en genomgripande till - och ombyggnad av kyrkan. År 1902 var kyrkan mogen för restaurering och ombyggnad på nytt. Sakristian nybyggdes och tornet påbyggdes och försågs med spira.

Kvällen avslutades med att Kurt Sjöblom spelade på kyrkoorgeln.

/Birgitta Gärdefors