TORSDAG 14 MARS 2019

Zonordförande besökte Lions marsmöte

Lions marsmöte besöktes av Zonens ordförande Roger Holmén. I zonen ingår Amnehärad-Mariestad-Götene-Lyrestad-Hassle-Hova. Roger Holmén redogjorde om den nya distriktsindelningen förutom Skaraborg, Bohuslän och Dalsland, delar av Småland och Halland kommer att ingå i nya distriktet. Det kommer att bli 89 st klubbar. Det blev också mycket om Lions cancerfond väst där klubbarna gemensamt bidrager till fonden genom olika aktiviteter.

President Gert Rahm kunde hälsa 23 st medlemmar välkomna. Klubben kommer att stötta Operation Smile med 200 kr i månaden. En del tackbrev hade kommit bl.a. från kommunens träffpunkter. Utbildningsdag i Trollhättan 16 mars. Zonmöte 13 april med arbetsdag Viken, Rosendala.

11 april är datumet för vårmarknaden och det bokas nu för fullt torgplatser, men det finns plats för fler knallar säger en av de ansvariga, Jörgen Augustsson i Lions.

25 maj blir det mer aktiviteter på stora torget, GÖTENE LÖRDA´N, Det kommer att bli artister, torgstånd av lokala säljare och butiker. Diplom till Fostrande gärning och Hedrande ungdom, kommittén jobbar vidare med denna aktivitet, behållningen kommer att gå till Lions hjälpverksamhet i Götene och cancer fond väst

/Olle Johanson