TISDAG 18 DECEMBER 2018

Astro Sweden köper Lundsbrunns Kurort

Skaraförtetaget Astro Sweden köper hela anläggningen Lundsbrunns Kurort med fastigheter och inventarier.

Företaget har för avsikt att rusta upp hela Kurorten och redan nästa år räknar man att hotell, spa och restaurang åter kommer att öppnas för allmänheten.

Astro Sweden har också eget framtida behov av anläggningen för utbildningsverksamhet.